Vovinam cho học sinh Hành trình khám phá võ thuật và võ đạo bao la của VOVINAM Việt Võ Đạo
Rất thích hợp cho trẻ từ 6 tuổi trở lên rèn luyện thể chất và tinh thần

Tối 2-4-6Ủy ban TT Minh Lương

Tối 3-5-7Trường TH Minh Lương 2

Vovinam dạy gì cho con em bạn Chương trình được thiết kế từ tự vệ cơ bản đến nâng cao cho trẻ sức khỏe và minh mẫn:
Thể lực và tự vệ cơ bản
Té ngã an toàn cho trẻ
Hướng môn sinh theo "Cách Mạng Tâm Thân"
Lợi ích học vovinam
  • Khỏe mạnh về thể lực, mạnh mẽ tinh thần
  • Tự kiểm soát, tự lập, kỷ luật
  • Tự vệ trước nguy hiểm
  • Tin thần đoàn kết, tôn trọng mọi người
  • Giỏi võ thuật, thấm nhuần võ đạo
  • "Cách mạnh tâm thân"
CHƯƠNG TRÌNH RIÊNG THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU TỪNG TRƯỜNG
Bài tập thể dục giảng dạy để khỏe mạnh, thể thao
Vovinam dưỡng sinh cho người lớn tuổi
Huấn luyện cho học sinh thi giải vovinam phong trào
ĐĂNG KÝ Đăng ký học hoặc gửi câu hỏi cần tư vấn về vovinam
Đăng ký 0919.939.515